นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจรับฟังรายละเอียดการประกวดสตอรี่บอร์ดเพื่อผลิตหนังสั้นของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำสถาบันการเงิน

01

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำสถาบันการเงิน ดำเนินการจัดกิจกรรม Umay+ MONEY FITNESS SEASON 2 ภายใต้หัวข้อ “ใช้เงินยังไง…ให้อยู่เป็น”  ได้ส่งทีมงานมา Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดการประกวดสตอรี่บอร์ดเพื่อผลิตหนังสั้น ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft team  ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

messageImage_1591846700108
messageImage_1591846681092
messageImage_1591846646845
messageImage_1591846630263
messageImage_1591846610842
messageImage_1591846589232
messageImage_1591846536086
05
04
02
01

Previous
Next

Blog Attachment

Leave us a Comment