ทอล์กโชว์รวมพลังสร้างสรรค์แพทย์แผนไทย ก้าวไกลสู่สากล

ทอล์กโชว์แพทย์แผนไทย_200117_0015

ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ร่วมงานทอล์กโชว์สร้างสรรค์แพทย์แผนไทย จัดโดย แพทย์แผนไทยบุณยพร ยี่มี (หมอบุณย์) อนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ และผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ผู้ที่คว้าเหรียญทองจากงาน international exhibition of invention of geneva 2011 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จากผลงานประดิษฐ์ “เลซิติน” จากไข่แดงผสมสารสกัดจากผลมะตูมที่ได้จากน้ำมันไข่แดง เป็นสารกำเนิดชีวิตมาผสมกับน้ำมันมะตูม ซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชกรรมและเสริมการทำงานซึ่งกันและกัน โดยกระบวนการสกัดไม่ใช้สารเคมีใด ๆ เพื่อรักษาคนไข้กลุ่มโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์ โรคหัวใจ โรคตับ กระดูกพรุน ภูมิแพ้ หรือแม้กระทั่งโรคนิ่ว ชนะผู้เข้าประกวดจากต่างประเทศที่ส่งผลงานประกวดจำนวนมากและยังได้รับอีกหลายรางวัลระดับโลก ในอีกหลายผลงาน อีกทั้งยังเปิดคลินิกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในครั้งนี้ พท.บุณยพร ยี่มี ได้จัดทอล์กโชว์หัวข้อ สร้างสรรค์แพทย์แผนไทยขึ้น มีวิทยากรชื่อดัง อาทิ อาจารย์แววตา เอกชาวนา นักกำหนดอาหารวิชาชีพ อาจารย์มนตรี สุทธิธรรม เพื่อสะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพแพทย์แผนไทยในการสร้างนวัตกรรมผสานหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนเพื่อเติบโตในเวทีโลกอย่างสง่างาม โดยพร้อมผลักดันเพื่อสร้างผู้ที่เป็นแพทย์แผนไทยใน 3 กลุ่ม คือ 1.สร้างแพทย์แผนไทย เพื่อรักษาคนไทยภายในประเทศ โดยใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 2.การสร้างแพทย์แผนไทย รักษาภายในประเทศที่สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ และ 3.สร้างแพทย์แผนไทย อย่างเป็นระบบพร้อมไปประกอบวิชาชีพยังต่างประเทศได้
ภายในงานยังแสดงให้เห็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยประจำถิ่น รำมโนราห์ จากคณะของครูแก้ว จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว งานนี้ได้พบเจอบุคคลสำคัญ ผู้เป็นอาจารย์ที่สอน มุ่งมั่นในการทำงาน ผลักดันวงการแพทย์แผนไทยให้เติบโตอยู่ตลอด ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ชยธวัช หรือ “อาจารย์วัฒ” ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ช่วยผลักดันพยายามจะให้ศิษย์ก้าวไปสู่เวทีระดับชาติทางด้านแพทย์แผนไทย

Leave us a Comment