คณาจารย์นิเทศศาสตร์เข้าอบรมหลักสูตร “Digital Talent : พัฒนา SMEs เก่ง ดาวเด่นดิจิทัล”

อบรม SMEs 170662_190618_0017

คณาจารย์นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหลักสูตร “Digital Talent : พัฒนา SMEs เก่ง ดาวเด่นดิจิทัล”กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Digital Talent : พัฒนา SMEs เก่ง ดาวเด่นดิจิทัล” ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (17 มิ.ย.)วิทยากรในการอบรม คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการธนาคารกสิกรไทย อบรมในหัวข้อ
เริ่มต้นขายของออนไลน์อย่างไรให้มีระบบ คุณธนัย นพคุณ Course Director of FlowAccount บริษัทโฟลว์แอคเคาท์ จำกัด อบรมในหัวข้อ หมดกังวลเรื่องภาษีธุรกิจออนไลน์ในการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ ผศ.ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น และ ผศ.ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก เข้ารับการอบรมพร้อมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจหลากหลายอาชีพ

 

Blog Attachment

Leave us a Comment