หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการระดมความคิดปลุกไอเดียสร้างสรรค์

DSC_2119

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการระดมความคิดปลุกไอเดียสร้างสรรค์ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น ๔ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ แลกเปลี่ยน และพัฒนากิจกรรมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน จึงได้จัดโครงการเพื่อระดมความคิดเชิงสร้างสรรค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ประกอบการ นักวิชาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและนักศึกษา อาทิ คุณสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย คุณวิสิทธิ์ บุณยปรัตยุต กรรมการผู้จัดการบริษัท Mad2DaMax  คุณอิสระพงษ์ เตชะแก้ว พิธีกรและผู้สื่อข่าวภาคสนาม (ศิษย์เก่า) คุณรัชษนนท์ เนาว์สุวรรณ ผู้สื่อข่าวบันเทิงเนชั่นทีวี (ศิษย์เก่า) เป็นต้น และคณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ

[Best_Wordpress_Gallery id=”263″ gal_title=”วิพากษ์61″]

Leave us a Comment