หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ร่วมเปิดบ้านในงาน  “SUAN DUSIT Open House”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ ความเข้าใจในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปี 2563 -2566 และเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ ครูแนะแนว นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม (11 ต.ค.) ณ อาคารักตะกนิษฐ โดยมี ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมจัดกิจกรรม สำหรับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มีน้อง ๆ นักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมและสอบถามข้อมูลกันเป็นจำนวนมาก

[ngg src=”galleries” ids=”34″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Leave us a Comment