หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

IMG_5839

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ ประธานหลักสูตรฯกล่าวเปิดงานกับนักศึกษา หลังจากนั้นอ.ชุษณะ  จันทร์อ่อน ประธานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพกล่าวให้โอวาท และ อ.ทรงธรรม ทิวสมบุญ บรรยายเกี่ยวกับ เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งาน และ แนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจของคนรุ่นใหม ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการ

[Best_Wordpress_Gallery id=”270″ gal_title=”ปัจฉิม61″]

Leave us a Comment