หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจัดประชุมเตรียมการจัดเสวนาเพื่อการวิจัย การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวผู้สูงอายุฯ

IMG_5195

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจัดประชุมเตรียมการจัดเสวนาเพื่อการวิจัย การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวผู้สูงอายุฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ปาลโมกข์ ประธานโครงการฯในที่ประชุม เพื่อติดตามความก้าวของการดำเนินงานโครงการเสวนาเพื่อการวิจัย ณ 335/1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

[Best_Wordpress_Gallery id=”261″ gal_title=”วัยเก๋า19461″]

Leave us a Comment