หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจัดประชุมเตรียมการจัดเสวนาเพื่อการวิจัย การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวผู้สูงอายุฯ

IMG_2956

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจัดประชุมเตรียมการจัดเสวนาเพื่อการวิจัย การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวผู้สูงอายุฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ปาลโมกข์ ประธานโครงการฯในที่ประชุม เพื่อติดตามความก้าวของการดำเนินงานโครงการเสวนาเพื่อการวิจัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ 335/1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

[Best_Wordpress_Gallery id=”251″ gal_title=”เที่ยวไทย61″]

Leave us a Comment